top of page

Vertaistuki

Mitä vertaistuki on?

Vertaistuki ylipainon hoidossa ja ennen tai jälkeen lihavuusleikkauksen

on vastavuoroista kokemusten vaihtoa,

jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan.

Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä. 

Vertaistuen kautta ihmiselle tulee kokemus, että hän ei ole tilanteessaan yksin.

"En olekaan ainoa, on muitakin, joilla on samankaltaisia kokemuksia".

Toisaalta myös ihmisten tilanteiden ainutlaatuisuus ja erilaisuus tulee vertaistukisuhteissa näkyväksi,

kun vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia. 

Omaan tilanteeseen voi avautua kokonaan uusi näkökulma.

Vertaiset voivat olla myös prosesseissaan eri vaiheissa,

jolloin omaan tilanteeseen saa uutta perspektiiviä.

Merkittävää on myös se, että vertaistukisuhde ei ole asiakkuus,

vaan ihmisten välinen, vastavuoroinen ja tasa-arvoinen suhde.

Vertaistukisuhteessa voidaan olla samaan aikaan sekä tuen antajan

että saajan roolissa. 

Uusia ystäviä, tukea ja käytännön vinkkejä ylipainon hoitoon ja lihavuusleikkaukseen.

 

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa

ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa.

Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä. 

Vertaistuen tarve perustuu ihmisen tarpeeseen saada ja antaa tukea,

vertailla omia kokemuksiaan ja omaa elämäntilannettaan.

Vertaistuki antaa tilaisuuden puntaroida, miten oma elämä ja voimavarat, ja niiden kanssa selviytyminen on samanlaista tai erilaista kuin jollakin muulla

vastaavassa asemassa. 

Kun ihminen voi verrata omaa tilannettaan ja arvioida sitä muiden samassa tilanteessa olevien kanssa,

se voi antaa motivaatiota ja halua selviytyä tilanteesta.

 

Jos olet siis harkitsemassa lihavuusleikkausta, jo käynyt lihavuusleikkauksessa

ja haluat tietoa leikkauksesta tai vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin,

niin ota rohkeasti yhteyttä!

​​

info@lile.fi

bottom of page