LILE ry

LILE ry

LILE ry:n Keskustelufoorumi

LILE ry:n Keskustelufoorumi

LILE ry:n Facebook Sivu

LILE ry:n Facebook Sivu

LILE ry on lihavuusleikkauspotilaiden vertaistukiyhdistys

LILE ry on vuonna 2010 perustettu valtakunnallinen potilasyhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja edistää lihavuusleikattujen ja lihavuusleikkausta tarvitsevien etuja.

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Neuvoja ja vertaistukea

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

Ylläpidämme keskustelufoorumia, joka on tärkeä vertaistuen muoto.

Järjestämme alueellista toimintaa, kuten tapaamisia, tapahtumia, luentoja ja koulutuksia.

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

Ota yhteyttä ja kysy toiminnastamme!

Vertaistuki ylipainon hoidossa ja ennen tai jälkeen lihavuusleikkauksen on vastavuoroista kokemusten vaihtoa, jossa samankaltaisia prosesseja elämässään läpikäyneet ihmiset tukevat toinen toisiaan. Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten halua jakaa kokemuksia ja tietoa toisia kunnioittavassa ilmapiirissä.

Vertaistuen kautta osallistujat saavat omaan tilanteeseensa liittyvää tietoa ja käytännön vinkkejä, jotka auttavat selviytymään paremmin arjessa. Vertaistukitoiminnan kautta saadaan sisältöä elämään, yhdessä tekemistä ja ystäviä.


Loading