Yhdistyksemme

Apua ja
vinkkejä
arkeesi.

Kiitos kuluneesta vuodesta ja haluamme toivottaa teille kaikille rauhallista,
onnellista sekä menestyksekästä Uutta Vuotta 2022!
White Photocentric Hello December Facebook Post.png

Vuosi lähenee loppuaan ja alamme kaikki tahoillamme
valmistautumaan ottamaan vastaan uutta vuotta!


LILE ry:n uusi hallitus aloittaa toimintansa heti Tammikuun 2022 alussa.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Ulla Brandt
Varapuheenjohtajana Maarit Nummela
Sihteerinä Anna-Sisko Sorsa

Hallituksen jäseninä Riitta Nivalainen, Riitta Tuomi-Aro sekä Kaija Ikäheimo
Varajäseninä Eeva Siivonen, Petri Flöjt sekä Tom Rajalin
Jäsensihteerinä toimii Niina Jormanainen (hallituksen ulkopuolinen).

LILE:n Hallitus haluaa toivottaa kaikille menestyksellistä Uutta Vuotta 2022!

LILE ry

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

 

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista

sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

 

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

 

Ota yhteyttä!

www.lile.fi

info@lile.fi