Yhdistyksemme

Apua ja
vinkkejä arkeesi.

Syyskokous 2022!
LILE ry syyskokous 2022.png

KUTSU SYYSKOKOUKSEEN  2022! 

  

LILE ry sääntömääräinen syyskokous pidetään   

Aika: 17.11.2022 klo 18.00   

Paikka: Keskustakirjasto Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki

ryhmätila 2 / etäkokouksena.

  

LILE ry sääntömääräinen syyskokous toteutetaan Zoom-sovelluksen avulla

ja linkki tähän toimitetaan jäsenille kokouskutsun mukana

sähköpostilla lähipäivinä.

 

Lainsäädännön asettamien velvoitteiden vuoksi kokouksen pitopaikaksi

ilmoitetaan myös konkreettinen osoite.  

  

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 pykälän määrittämät asiat.

Äänivaltaisina kokousedustajina syyskokoukseen voivat osallistua

yhdistyksen varsinaiset jäsenet. 

 

 

Tervetuloa!

LILE ry Hallitus!

Green Christmas Holly Twitter Header.png


LILE ry:n uusi hallitus aloitti toimintansa heti Tammikuun 2022 alussa.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Ulla Brandt
Varapuheenjohtajana Maarit Nummela
Sihteerinä Anna-Sisko Sorsa

Hallituksen jäseninä Riitta Nivalainen, Riitta Tuomi-Aro sekä Kaija Ikäheimo
Varajäseninä Eeva Siivonen sekä Tom Rajalin
Jäsensihteerinä toimii Niina Jormanainen (hallituksen ulkopuolinen).

 

LILE ry

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

 

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista

sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

 

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

 

Ota yhteyttä!

www.lile.fi

info@lile.fi