Yhdistyksemme

Apua ja
vinkkejä arkeesi.

Vertaisviikonloppu 2022!
Rovaniemi viikonloppu 2022.png
Green Christmas Holly Twitter Header.png


LILE ry:n uusi hallitus aloitti toimintansa heti Tammikuun 2022 alussa.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Ulla Brandt
Varapuheenjohtajana Maarit Nummela
Sihteerinä Anna-Sisko Sorsa

Hallituksen jäseninä Riitta Nivalainen, Riitta Tuomi-Aro sekä Kaija Ikäheimo
Varajäseninä Eeva Siivonen sekä Tom Rajalin
Jäsensihteerinä toimii Niina Jormanainen (hallituksen ulkopuolinen).

 

LILE ry

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

 

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista

sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

 

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

 

Ota yhteyttä!

www.lile.fi

info@lile.fi