Yhdistyksemme

Apua ja
vinkkejä arkeesi.

Keho & Mieli
elokuu life fb.png

Keho&Mieli

Riina Johansson luento verkossa
la 24.9.2022 klo 12-14!

Tämän pohdiskelevan ja havainnoimaan sekä oivaltamaan kutsuvan webinaarin
tavoitteena on lempeästi tutkiskella omaa kehosuhdetta,
siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sitä,

miten moniin asioihin oma kehosuhde vaikuttaa elämässä.
Tavoitteena on löytää kokemuksellisesti uudenlaisia näkökulmia

ja olemisen tapoja rikastamaan omaa kehosuhdetta.

Webinaari koostuu teoriaosuuksista, harjoituksista ja keskustelusta.
Lopussa on erikseen jätetty tilaa keskustelulle,

mutta myös ennen sitä on lupa puhua.

Odotan kovasti, että saan tavata sinut, vaikka näin etänäkin.
Teema on sangen kiinnostava ja meitä kaikkia yhdistävä.
Tehdään tästä yhdessä ainutkertainen kokemus!

Loppukesän terveisin;

Riina Johansson
kouluttaja
kehopsykoterapeutti
psykoterapeutti
työnohjaaja

Green Christmas Holly Twitter Header.png


LILE ry:n uusi hallitus aloitti toimintansa heti Tammikuun 2022 alussa.
Hallituksen puheenjohtajana toimii Ulla Brandt
Varapuheenjohtajana Maarit Nummela
Sihteerinä Anna-Sisko Sorsa

Hallituksen jäseninä Riitta Nivalainen, Riitta Tuomi-Aro sekä Kaija Ikäheimo
Varajäseninä Eeva Siivonen sekä Tom Rajalin
Jäsensihteerinä toimii Niina Jormanainen (hallituksen ulkopuolinen).

 

LILE ry

Pyrkimyksenä on edistää valtakunnallisella tasolla tasa-arvon ja hoidon toteutumista lihavuusleikkausprosessissa kaikissa sairaanhoitopiireissä.

 

Pyrkimyksenä on myös lisätä tietoisuutta lihavuusleikkauksista

sekä leikkausta tarvitsevien että hoitohenkilökunnan keskuudessa.

Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään, järjestää vertaistukitoimintaa ja toimii yhteistyössä eri terveydenhuoltotoimialojen, järjestöjen ja muiden yhteistyöelimien kanssa.

 

Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

 

Ota yhteyttä!

www.lile.fi

info@lile.fi