Suomen Lihavuusleikatut LILE ry:n jäsenedut

Suomen Lihavuusleikatut LILE ry edistää tasapuolisesti jäsentensä yhteistoimintaa, vertaistukea, kommunikointia ja tiedonsaantia. Potilasjärjestönä sen tehtävänä on myös tasapuolisuuden edistäminen palvelujen saannissa ja tiedon lisääminen myös sairaaloissa ja tiedotusvälineissä. Toiminta on avointa, demokraattista, keskustelevaa ja erilaisuutta kunnioittavaa.

Jäsenmaksu on 20 EUR. Yhdistys on neuvotellut erilaisia jäsenetuja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tarkemmat ja ajankohtaiset tiedot jäseneduista löytyvät yhdistyksen keskutelufoorumilta. Hallitus hyväksyy jäsenyytesi mahdollisimman pian, jonka jälkeen saat lisää infoa yhdistyksen toiminnasta.

Ylläpidämme keskustelufoorumia, joka on tärkeä vertaistuen muoto. Järjestämme alueellista toimintaa, kuten tapaamisia, tapahtumia, luentoja ja koulutuksia.